Translate this page

Καλώς ορίσατε στην "ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"

Σας ευχόμαστε να έχετε μια ευχάριστη περιήγηση στο blog μας.
Τό Πρώτο Αδέσμευτο Καί Ανεξάρτητο Ελληνικό Blog Πού Διαβάζεται Σέ 151 Χώρες
Όλες η Ειδήσεις Σέ Μιά Σελίδα

Welcome to the "GATE OF INFORMATION"


We hope you enjoy browsing our blog.
The first non-alignment and independent Greek Blog read in 151 countries
All the news on a page

Εσύ έγινες fun της σελίδας μας στο Facebook;

Εσύ έγινες fun της σελίδας μας στο Facebook;
Εσύ έγινες fun της σελίδας μας στο Facebook;

powered by Agones.gr -
Related Posts with Thumbnails

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 17 επιδιώκεται η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός του τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας όλων των... επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.12.2010 καθώς και των δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσικλετών ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εγκατάλειψης του κριτηρίου της παλαιότητας και της δημιουργίας μιας αναλογικότερης και δικαιότερης κλίμακας τελών κυκλοφορίας με την προσθήκη νέων κλιμακίων κυβισμού, προκειμένου το σύστημα να γίνει πιο αποτελεσματικό και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες της αγοράς, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Περαιτέρω, στην κατεύθυνση της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και της στροφής των καταναλωτών, μέσω της φορολογίας, στην αγορά νέων πιο καθαρών οχημάτων, τα τέλη κυκλοφορίας όλων των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων καθώς και των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) που θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.1.2011 και μετά, συνδέονται αποκλειστικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του κάθε οχήματος (γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο). Η σύνδεση αυτή ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, ασχέτως της τεχνολογίας που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κλπ). Αυτό εκτιμάται ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα τη στροφή του κοινού σε πιο «καθαρής τεχνολογίας» οχήματα. ‘Άλλωστε, τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη εισάγει φορολογικό σύστημα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων που συνδέεται ολικώς ή μερικώς με τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Οι παραπάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες δεδομένου ότι το σύστημα των τελών κυκλοφορίας του έτους 2010, μέσα από την κατάταξη του στόλου των επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε 4 κλάσεις, ανάλογα της πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, δημιούργησε πολλά προβλήματα. Συγκεκριμένα, οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν, ιδιαίτερα για τα πιο παλιά οχήματα, δημιούργησαν αδικίες και δίκαιες αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν στην αγορά νέας τεχνολογίας αυτοκινήτων. Επιπλέον, η έλλειψη αξιόπιστων μηχανογραφικών στοιχείων όσον αφορά στο έτος κατασκευής μεγάλου αριθμού οχημάτων, είχε ως αποτέλεσμα, την υιοθέτηση της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα, η οποία δημιούργησε περαιτέρω αδικίες. Τέλος, η επιβολή του ειδικού φόρου μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα για όλα τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες άνω των 1.929 κ.εκ., είχε ως αποτέλεσμα, την πρόσθετη επιβάρυνσή τους και την από το λόγο αυτό μαζική κατάθεση των πινακίδων για ακινησία, από μεγάλο αριθμό κατόχων. Από τους λόγους αυτούς ο ειδικός αυτός φόρος καταργείται και εν μέρει ενσωματώνεται στα τέλη κυκλοφορίας.

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου αυτού προβλέπονται τα ακόλουθα:
1)    Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.12.2010, καθώς και τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ταξινόμησής τους, υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους.
2) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.1.2011 και μετά, υπολογίζονται αποκλειστικά με κλίμακα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος. Ειδικά τις, για τις Ι.Χ. δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, τα τέλη κυκλοφορίας συνεχίζουν να υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό τους και με την κλίμακα που ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν έως την 31.12.2010. Τούτο διότι, δεν υφίσταται οδηγία της Ε.Ε. για τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα.
3) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), υπολογίζονται με ιδιαίτερη κλίμακα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τούτο διότι, τα οχήματα αυτά, ως επαγγελματικά, διανύουν ετησίως πολλαπλάσιες αποστάσεις από εκείνες των επιβατικών, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
4) Παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα ηλεκτροκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και για τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/12/2010. Εφόσον, τα πιο πάνω οχήματα έχουν κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
5) Προκειμένου για τα λοιπά οχήματα (φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, λεωφορεία κλπ), τα υφιστάμενα τέλη κυκλοφορίας αυξάνονται κατά μέσο όρο σε ποσοστό 10%, σε σχέση με το έτος 2010, επειδή τα εν λόγω τέλη δεν έχουν αυξηθεί από το έτος 2009.
6) Ρητά ορίζεται ότι, από την έναρξη της ισχύος του άρθρου αυτού παύει να ισχύει όπως και για τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3831/2010 (ΦΕΚ 34 Α’) με τις οποίες κυρώθηκε και τροποποιήθηκε η από 2.11.2009 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( Α΄ 219), καθώς και οι διατάξεις  του άρθρου 32 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122 ).
7) Με  την παράγραφο 6 επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προσθέτοντας ως κίνητρο την εξοικονόμηση ενέργειας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα και τρέχοντα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας καταναλωτών.
 

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής: Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/12/2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:

ΚατηγορίαΚινητήρας Τέλη
Α΄Έως30020
Β΄301      -78550
Γ΄786      -1071110
Δ΄1072    -1357120
Ε΄1358    -1548220
ΣΤ΄1549    -1738240
Ζ’1739    -1928270
Η’1929    -2357600
Θ’2358    -3000800
Ι’3001    -40001000
Κ’4001   και άνω1200
β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/1/2011 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

(γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ CO2 (σε ευρώ)
0 - 1000
101 - 1200,8
121 - 1401
141 - 1601,5
161 - 1802
181 - 2002,25
201 - 2502,5
Άνω των 2513
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 125 ευρώ. Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών. γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

ΚατηγορίαΜικτό βάροςΤέλη
Α0              -150070
Β΄1.501       -3.50095
Γ΄3.501       -10000270
Δ΄10001      -20000540
Ε΄20001      -30000850
ΣΤ΄30001      -400001200
Ζ΄40001 και άνω1350
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ) : 270 ευρώ. δ) Λεωφορεία

ΚατηγορίαΘέσεις καθημένωνΤέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α΄έως 33190
Β΄ 34 - 50370
Γ΄51 και άνω465
ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 485 ευρώ Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.
α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/12/2010 : 260 ευρώ.
β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/1/2011 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
► 0 - 100  = 0
► 101 - 150 = 2,00
►Άνω των 151 = 2,50

ΚατηγορίαΜικτό βάροςΤέλη
Α0               -3500115
Β3.501        -10000175
Γ10001        -19000310
Δ19001        -26000450
Ε26001        -33000590
ΣΤ33001        -40000840
Ζ40001 και άνω1320
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ) : 270 ευρώ
ΚατηγορίαΘέσεις καθημένων και ορθίωνΤέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Αστικά Αέως 50190
Αστικά Β51 και άνω350
Υπεραστικά  Αέως 50    195
Υπεραστικά  Β51 και άνω270
ΤουριστικάΘέσεις καθημένων
έως 40390
41 και άνω540
  ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 270 ευρώ
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 25 ευρώ.
Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων: 3 ευρώ ανά ημέρα.
Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων: α) Για μοτοσικλέτες: 25 ευρώ. β) Για λοιπά οχήματα: 125 ευρώ. ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων, μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 10 ευρώ.»
1.Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) καθώς και οι δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/12/2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Ειδικά, τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα καθώς και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/12/2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης καθώς και στις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/12/2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παραγράφου 1. 3.Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου. 4.Από την έναρξη του νόμου αυτού παύει να ισχύει ως προς τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 219) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3831/2010 (Α΄ 34) και του άρθρου 32 του ν.3775/2009 (Α’ 122).
5.Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων. 6.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), προστίθεται η φράση «και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής.»